Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

IV SAB/Wa 244/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-26

Skarga A. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie zezwolenia zamieszkanie na czas oznaczony

IV SA/Wa 1747/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-23

Skarga S. Z. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego

IV SAB/Wa 259/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-16

Skarga A. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej