Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SAB/Wr 1044/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-09-15

Sprawa ze skargi K. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przez Wojewodę D. w przedmiocie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę