Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 633/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-26

Wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Ośrodkiem Polityki Społecznej

II SO/Ol 15/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-07-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozpatrzenia wniosku S.B. o umieszczenie w domu pomocy społecznej

II SO/Gd 14/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-09-23

Wniosek w przedmiocie sporu kompetencyjnego w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej

II SA/Op 283/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-06

Wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego

III SA/Kr 774/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-17

Wniosek z - cy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Prezydentem Miasta

II SO/Ol 3/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-03-10

Wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Dyrektorem Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej a Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

IV SO/Gl 5/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-07-21

Wniosek Burmistrza Miasta P. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Burmistrzem Miasta P. a Prezydentem Miasta Z. w sprawie skierowania oraz odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej i przyznania zasiłku stałego

II SO/Gd 12/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-09-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o udzielenie pomocy pieniężnej rodzinie zastępczej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka

III SA/Kr 681/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-26

Wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej