Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Łd 371/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-06-23

Wniosek Wójta Gminy Z. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość z Prezydentem Miasta G. dotyczącego wydania decyzji o udzielenie pomocy w formie pokrycia kosztów pobytu w Domu Samotnej Matki

IV SO/Gl 12/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-05-25

Wniosek Prezydenta Miasta W. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Prezydentem Miasta W. a Burmistrzem Miasta S. w sprawie ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SO/Ol 11/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-07-22

Wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w M. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w M. a Wójtem Gminy K. w sprawie umorzenia należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

IV SA/Wr 139/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie wypłaty wynagrodzenia z tytułu świadczenia opieki i wychowania dziecka w rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego

III SA/Kr 466/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-05-29

Wniosek Wójta Gminy A o rozstrzygnięcie sporu o właściwość z Wójtem Gminy B

II SO/Gd 5/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-03-27

Wniosek w przedmiocie sporu kompetencyjnego w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej

I OW 70/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. H. o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

II SA/Po 694/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-09-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie należności wypłaconych z tytułu zaliczki alimentacyjnej

II SA/Łd 315/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-05-19

Wniosek Prezydenta Miasta S. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego z Burmistrzem W.

II SO/Łd 5/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-10-28

Wniosek Burmistrza P. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość z Prezydentem Miasta Ł.
1   Następne >   2