Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SO/Gl 2/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-02-04

Wniosek Burmistrza Miasta C. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Burmistrzem Miasta C. a Prezydentem Miasta K. w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społecznej

II SO/Bk 8/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-03-21

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

III SO/Gd 2/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-03-15

Wniosek w przedmiocie wniosku o refundację zasiłku stałego

IV SO/Gl 7/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-03-25

Wniosek Prezydenta Miasta B. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Prezydentem Miasta B. a Prezydentem Miasta W. w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej

II SO/Lu 14/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-04-17

Wniosek w przedmiocie sporu kompetencyjnego w sprawie o skierowanie do domu pomocy społecznej

II SO/Op 12/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-06-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku R. P. o przyznanie zasiłku celowego

II SO/Rz 12/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-06-28

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku celowego z tytułu klęski żywiołowej

II SO/Bd 25/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-12-16

Wniosek w przedmiocie pokrycia kosztów przyznanego zasiłku stałego

IV SO/Gl 21/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-06-03

Wniosek Prezydenta Miasta B. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Prezydentem Miasta B. a Burmistrzem Miasta L. w sprawie rozpoznania wniosku o zasiłek okresowy i celowy

II SO/Bk 20/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-08-13

Wniosek w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej
1   Następne >   2