Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SO/Po 2/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-04-19

Wniosek w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej

II SO/Sz 3/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-03-04

Wniosek w przedmiocie dofinansowania pobytu w Zakładzie Opiekuńczo

IV SO/Gl 19/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-06-14

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta K. a Prezydentem Miasta C. w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej

IV SO/Gl 15/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-06-06

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta B. a Burmistrzem Miasta W. w sprawie wniosku o umieszczenie w domu pomocy społecznej

II SO/Bk 14/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-06-21

Wniosek w przedmiocie poniesienia wydatków na opiekę i wychowanie małoletniego

IV SO/Gl 25/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-01-12

Wniosek Burmistrza Miasta M. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Burmistrzem Miasta M. a Burmistrzem Miasta P. w sprawie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego

IV SO/Gl 20/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-08-25

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu o właściwość pomiędzy Burmistrzem [...] a Marszałkiem Województwa [...] w sprawie przeprowadzenia postępowania dotyczącego zasiłków rodzinnych i dodatków do niego

II SO/Po 1/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-07-14

Wniosek Burmistrza O. o wyznaczenie właściwego organu

II SO/Bd 19/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-10-10

Wniosek [...] Miasta [...] o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego w sprawie udzielenia pomocy na odzież, żywność oraz czynsz

IV SO/Gl 29/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-10-25

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu o właściwość pomiędzy Burmistrzem Miasta S. a Prezydentem Miasta K. w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej
1   Następne >   2