Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SO/Gd 15/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-06-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Sz 668/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-08-19

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta C. w przedmiocie uchylenia decyzji dotyczącej zasiłku stałego

III SO/Gd 16/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-08-14

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu o właściwość miejscową w sprawie zasiłku celowego

II SO/Bd 17/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-11-07

Wniosek w przedmiocie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

II SO/Gl 8/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-09-30

Wniosek Burmistrza Miasta M. działającego przez Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Burmistrzem Miasta M. a Wójtem M. w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

II SO/Bk 14/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-08-28

Wniosek w przedmiocie ustalenia prawa do zasiłku stałego oraz umieszczenia w domu pomocy społecznej

II SO/Go 5/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-07-24

Wniosek Burmistrza o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Burmistrzem a Prezydentem Miasta w sprawie pomocy w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej

II SAB/Bk 100/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-12-30

Skarga o wznowienie postępowania sądowego w sprawie II SAB/Bk 105/16 zakończonego prawomocnym wyrokiem w przedmiocie zawarcia kontraktu socjalnego