Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Ol 1132/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-01-18

Sprawa ze skargi J. S. na niewykonanie przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt VII SA/Wa 1040/06

V SA/Wa 2697/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-13

Sprawa ze skargi G. Ch. na niewykonanie przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych orzeczenia WSA w Warszawie z 4 lutego 2008 r. o sygn. akt V SA/Wa 2637/07 oraz wniosku o ukaranie organu grzywną w trybie art. 154 §1 ustawy p.p.s.a.

VII SA/Wa 132/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-03

Sprawa ze skargi U. i J. G. na [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niewykonania wyroku NSA w Warszawie , sygn. akt IV SA [...]

III SA/Łd 557/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-10-28

Sprawa ze skargi Ł. G. na niewykonanie przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień Ł. 2 wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt IV SA/Wr 587/07