Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gd 770/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-11-08

Wniosek K. R. i R. R. o wymierzenie grzywny Prezydentowi Miasta z powodu niewykonania wyroku sądu w sprawie udzielenia informacji publicznej

II SA/Gd 771/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-11-08

Wniosek K. R. i R. R. o wymierzenie grzywny Prezydentowi Miasta z powodu niewykonania wyroku sądu w sprawie udzielenia informacji publicznej