Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FSK 895/06 - Wyrok NSA z 2007-07-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2004 r.

I FSK 1316/07 - Wyrok NSA z 2008-10-07

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej w O. w przedmiocie wydania postanowienia w postępowaniu egzekucyjnym

I SA/Wr 1352/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-01-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie kontynuowania czynności kontrolnych

I FSK 716/12 - Wyrok NSA z 2013-04-23

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 2007 r.

I FSK 726/12 - Wyrok NSA z 2013-04-23

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty 2007 r.

II FSK 986/16 - Wyrok NSA z 2018-05-17

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie niedopuszczalności sprzeciwu