Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Skarżony Wojewoda X

VII SA/Wa 1166/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-02

Sprawa ze skargi B.C. na niewykonanie wyroku NSA sygn. akt II OSK 1692/10 przez Wojewodę [...]

IV SA/Wa 452/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

VII SA/Wa 2256/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 413/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-18

Sprawa ze skargi M.L. na przewlekłość postępowania administracyjnego prowadzonego przez Wojewodę [...] w przedmiocie realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

IV SA/Wa 405/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

V SA/Wa 878/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-24

Sprawa ze skargi Z. W. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie opinii w sprawie określenia wartości odtworzeniowej środków trwałych

IV SA/Wa 1926/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Wa 308/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wstrzymanie egzekucji niepieniężnej

VII SA/Wa 1167/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-02

Sprawa ze skargi B.C. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 184/10 przez Wojewodę [...]

II SAB/Wa 407/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie odpowiedzi na skargę na czynności egzekucyjne
1   Następne >   3