Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SO/Łd 2/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-01-27

Wniosek Burmistrza Gminy i Miasta W. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość z Prezydentem Miasta S. dotyczącego rozpatrzenia wniosku o umieszczenie w domu pomocy społecznej

II SA/Łd 126/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie zasiłku celowego

II SO/Łd 4/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-07-06

Wniosek Starosty [...] o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Starostą [...] i Starostą [...]

II SA/Łd 371/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-06-23

Wniosek Wójta Gminy Z. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość z Prezydentem Miasta G. dotyczącego wydania decyzji o udzielenie pomocy w formie pokrycia kosztów pobytu w Domu Samotnej Matki

II SO/Łd 11/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-10-23

Wniosek Wójta Gminy L. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Wójtem Gminy L. a Prezydentem Miasta S. w sprawie przyznania zasiłku stałego

II SA/Łd 315/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-05-19

Wniosek Prezydenta Miasta S. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego z Burmistrzem W.

II SO/Łd 5/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-10-28

Wniosek Burmistrza P. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość z Prezydentem Miasta Ł.

II SO/Łd 6/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-08-03

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku celowego oraz zasiłku okresowego

II SO/Łd 15/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-09-03

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej

II SO/Łd 2/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-02-19

Wniosek w przedmiocie przyznania świadczenia niepieniężnego w formie schronienia