Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bk 592/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku celowego

II SO/Bk 34/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-07-18

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia sprawy o przyznanie zasiłku stałego

II SO/Bk 8/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-03-21

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

II SO/Bk 10/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-06-24

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu opieki społecznej

II SO/Bk 20/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-08-13

Wniosek w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej

II SO/Bk 14/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-06-21

Wniosek w przedmiocie poniesienia wydatków na opiekę i wychowanie małoletniego

II SO/Bk 21/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-06-02

Wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w B. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość miejscową

II SO/Bk 16/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-04-18

Wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w B. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość

II SO/Bk 14/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-08-28

Wniosek w przedmiocie ustalenia prawa do zasiłku stałego oraz umieszczenia w domu pomocy społecznej

II SAB/Bk 100/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-12-30

Skarga o wznowienie postępowania sądowego w sprawie II SAB/Bk 105/16 zakończonego prawomocnym wyrokiem w przedmiocie zawarcia kontraktu socjalnego