Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SAB/Lu 24/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-03-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie właściwości miejscowej

II SO/Lu 3/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-12-29

Wniosek w przedmiocie wyznaczenia właściwego organu w sprawie wydania decyzji dotyczącej umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej

II SO/Lu 10/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-12-12

Wniosek w przedmiocie sporu o właściwość w sprawie pomocy dla osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego z rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

II SO/Lu 47/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-07-02

Wniosek w przedmiocie ponoszenia odpłatności z tytułu wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo

II SO/Lu 69/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-09-17

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu o właściwość pomiędzy Wójtem Gminy a Burmistrzem Miasta w sprawie wniosku P. T. o przyznanie zasiłku okresowego oraz opłacenie obiadów dzieciom

II SO/Lu 75/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-29

Wniosek w przedmiocie sporu o właściwość miejscową w sprawie przyznania zasiłku stałego i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne

II SAB/Lu 70/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-11-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie braku wypłaty dodatków do zasiłków rodzinnych

II SO/Lu 14/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-04-17

Wniosek w przedmiocie sporu kompetencyjnego w sprawie o skierowanie do domu pomocy społecznej

II SA/Lu 261/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-04-06

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego w sprawie przyznawania świadczeń z pomocy społecznej

II SO/Lu 4/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-02-14

Wniosek w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej
1   Następne >   2