Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SO/Wa 36/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-14

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku W. P. o przyznanie zasiłku stałego i opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne

I SA/Wa 546/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-19

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1198/10

I SAB/Wa 451/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy N. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej

I SO/Wa 16/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-11

Wniosek w przedmiocie sporu o właściwość pomiędzy Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. a Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci zasiłku stałego

VIII SO/Wa 31/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-03

Wniosek Wójta Gminy G. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Wójtem Gminy G. a Prezydentem Miasta W. w sprawie wniosku o skierowanie do domu pomocy społecznej