Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Bd 31/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-05-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przedmiocie świadczenia pieniężnego związanego ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej

II SAB/Bd 264/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-10-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra [...] w przedmiocie braku decyzji w sprawie z zawiadomienia

II SAB/Bd 52/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-05-28

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] sp. z o. o. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Bd 299/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-01-16

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie wydanie decyzji w sprawie wniosku o rentę inwalidzką

II SAB/Bd 108/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-10-18

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - [...] Oddziału Regionalnego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SAB/Bd 102/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-11-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. w przedmiocie renty specjalnej

II SAB/Bd 31/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-03-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Bd 94/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-01-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Agencji Nieruchomości [...] Oddział Terenowy w G. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości