Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X

II SO/Łd 9/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-12-07

Wniosek C. F. i W. F. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w S. w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia części gruntów