Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1818/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-08

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem NSA w sprawie o sygn. akt I OSK 1205/10 w przedmiocie ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne