Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Wr 282/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-19

Wniosek Wojewody D. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Starostą Powiatu Ś. a Wojewodą D. w sprawie zmiany decyzji Starosty Powiatu Ś.

II SA/Lu 845/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-10-12

Wniosek w przedmiocie sporu kompetencyjnego w sprawie składowania i odprowadzania nieczystości na posesji

II SA/Wr 299/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-06-10

Wniosek D. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we W., Delegatura w L. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy D. Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Delegatura w L., a Starostą Powiatowym w J. w sprawie usunięcia drzew ze wzgórza zamkowego w Ś., nr dz.[...] , gm. B.

II SO/Wr 9/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-11-16

Wniosek Burmistrza P. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego w sprawie wycieku nieczystości z oczyszczalni ścieków

II SO/Go 13/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-09-04

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku J.M. o podjęcie działań ochronnych pomnika przyrody

II SO/Rz 5/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-04-26

Wniosek Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Starostą Powiatu Tarnobrzeskiego a Marszałkiem Województwa Podkarpackiego w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów poza instalacjami

II OW 43/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-17

Wniosek w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża kamiennego[...]

II SO/Ke 11/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-05-12

Wniosek Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Kielcach o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego

II SA/Op 313/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-08-05

Sprawa ze skargi Starosty Brzeskiego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w przedmiocie analiz zanieczyszczeń wód gruntowych

II SO/Wr 1/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-05-07

Wniosek Burmistrza Ś. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Burmistrzem Ś. a D. Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska we W. i wskazanie organu właściwego do rozpatrzenia wniosku A. L. o przeprowadzenie kontroli, ewentualnie podjęcie interwencji w sprawie przestrzegania przepisów dotyczących warunków stosowania i przechowywania nawozu naturalnego na działce nr ....
1   Następne >   3