Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OW 166/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy J. B. o wezwanie do wydania rozstrzygnięcie w sprawie administracyjnej