Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Op 794/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-01-27

Wniosek w przedmiocie sporu kompetencyjnego w sprawie pozwolenia na wycięcie drzew

II SO/Wr 4/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-06-12

Wniosek Burmistrza Polkowic o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Burmistrzem Polkowic, a Regionalnym Dyrektorem ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach