Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SO/Wr 1/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-05-07

Wniosek Burmistrza Ś. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Burmistrzem Ś. a D. Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska we W. i wskazanie organu właściwego do rozpatrzenia wniosku A. L. o przeprowadzenie kontroli, ewentualnie podjęcie interwencji w sprawie przestrzegania przepisów dotyczących warunków stosowania i przechowywania nawozu naturalnego na działce nr ....

II SO/Łd 4/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-06-24

Wniosek w przedmiocie wszczęcia i prowadzenia kontroli korzystania ze środowiska

II SA/Gl 41/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie w przedmiocie kary pieniężnej za przetwarzanie odpadów bez zezwolenia