Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 845/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-10-12

Wniosek w przedmiocie sporu kompetencyjnego w sprawie składowania i odprowadzania nieczystości na posesji

II SO/Go 13/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-09-04

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku J.M. o podjęcie działań ochronnych pomnika przyrody

II OW 43/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-17

Wniosek w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża kamiennego[...]

II SO/Wr 3/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-28

Wniosek Marszałka Województwa D. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Marszałkiem Województwa D., a Prezydentem J. G. w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew