Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SO/Wr 3/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-28

Wniosek Marszałka Województwa D. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Marszałkiem Województwa D., a Prezydentem J. G. w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew