Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SO/Wa 1/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-05

Wniosek W. [...] w Č. o wymierzenie Prezydentowi Miasta [...] grzywny w związku z niewykonaniem obowiązku wynikającego z art. 54 § 2 p.p.s.a.

VII SAB/Wa 20/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-26

Sprawa ze skargi G. D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego