Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 959/08 - Postanowienie NSA z 2009-05-19

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi O.Z.P.P.D. na czynności Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy uchylenia lub stwierdzenia nieważności z powodu niezgodności z prawem Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Nr 52A w sprawie ustalania sposobu prowadzenia sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe postanaw...