Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SO/Bk 19/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-06-26

Wniosek w przedmiocie naruszenia stanu wód na gruncie

II SA/Kr 140/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

IV SAB/Wa 226/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-17

Skarga S. S. na bezczynność Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej [...] Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie wydania orzeczenia

II SA/Wr 642/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w N. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie sprzeciwu w sprawie wykonania urządzenia odwadniającego w pasie drogowym drogi powiatowej

II SO/Łd 11/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-14

Wniosek w przedmiocie przywrócenia dotychczasowej funkcji rowu melioracyjnego

II SO/Sz 22/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-09-14

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku

IV SA/Wa 1474/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-17

Skarga S. S. na działanie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej [...] Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

II SA/Bk 362/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-07-13

Skarga Gminy Z. na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w O. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w przedmiocie opłaty stałej