Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA/Wa 991/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-11

Sprawa ze skargi S. O. na niewykonanie wyroku WSA w Szczecinie sygn. akt I SA/Sz 496/04 przez Dyrektora Izby Skarbowej w S.

III SA/Wa 1547/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-24

Sprawa ze skargi F. S.A. z siedzibą w D. na zmianę interpretacji indywidualnej Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

I SA/Łd 531/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-09-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

I FSK 1052/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-08

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi A. B. na postanowienie Prokuratora Okręgowego w E. , o sygn. akt [...], w przedmiocie wyrażania zgody na dokonanie przeszukania lokali oraz zatwierdzenia protokołów z przeszukań lokali

III SO/Wa 15/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-30

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem P. a Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w P.

III SA/Wa 614/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-30

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

III SA/Wa 992/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-11

Sprawa ze skargi S. O. na niewykonanie wyroku WSA w Szczecinie sygn. akt I SA/Sz 496/04 przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w W.

III SA/Wa 798/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-18

Sprawa ze skargi G. S.A. z siedzibą w K. na zmianę interpretacji indywidualnej Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

III SA/Wa 900/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-17

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SO/Gl 7/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-12-16

Wniosek w przedmiocie podatku od środków transportowych
1   Następne >   +2   +5   +10   66