Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Ol 26/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu w przedmiocie zmiany promotora pracy licencjackiej

IV SA/Wr 138/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dziekana Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w P. w przedmiocie skreślenia z listy studentów

I OSK 1600/14 - Wyrok NSA z 2015-01-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi H. W., S. W. na zarządzenie Wójta Gminy R. nr [...] w przedmiocie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych

I OSK 320/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-18

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji stwierdzającej, że w ciągu całego okresu funkcjonowania [...] Szkoły Wyższej nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości

IV SA/Gl 541/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-06-29

Sprawa ze skargi E.K. na Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego z matematyki

IV SA/Wr 161/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Ł. w przedmiocie skreślenia z listy studentów postanowił: uznać się niewłaściwym i przekazać sprawę do WSA w Łodzi.

II SA/Bk 277/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu w B. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odmowy udzielenia zgody na wznowienie studiów

IV SA/Wr 454/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. [...] w K. ds. Filii we W. w przedmiocie skreślenia z listy studentów

II SA/Rz 505/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-09-14

Sprawa ze skargi W. K. przeciwko Zarządowi Powiatu [...] w przedmiocie wznowienia postępowania sądowo

IV SA/Gl 809/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w P. w przedmiocie spraw studentów
1   Następne >   2