Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPS 5/14 - Uchwała NSA z 2015-04-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Komisji Konkursowej powołanej przez Burmistrza Miasta S. w przedmiocie odmowy dopuszczenia do postępowania konkursowego, zagadnienia prawnego przedstawionego do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów, na podstawie art. 187 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed s...