Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Gl 963/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przydziału lokalu zamiennego w zamian za wywłaszczoną nieruchomość

II SO/Gl 15/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-27

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego o właściwość w sprawie emisji hałasu i wibracji powodowanych przez tabor kolejowy

II SA/Lu 220/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

I OZ 49/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Pomorskiego w przedmiocie zwrotu nieruchomości

II SAB/Lu 375/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-09-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

II SA/Bd 818/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

II SO/Gd 4/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-04-11

Wniosek w przedmiocie sporu kompetencyjnego

OW 51/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-06

Wniosek w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

II SA/Lu 414/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-05-18

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego, w zakresie właściwości rzeczowej

II SAB/Łd 155/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-10-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wypłaty odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość
1   Następne >   2