Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 333/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-08

Skarga Z. M. na zawiadomienie Wojewody [...] w przedmiocie wyznaczenia terminu do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów

IV SA/Wa 3174/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-05

Skarga H. M. na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie powołania biegłego

IV SAB/Wa 385/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku