Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

III SA/Lu 139/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-05-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Służby Celnej w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zwolnienia ze służby celnej

III SA/Lu 189/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-06-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Służby Celnej w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zwolnienia ze służby celnej

III SA/Lu 163/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Służby Celnej w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zwolnienia ze służby

III SA/Lu 161/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Służby Celnej w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zwolnienia ze służby celnej

III SA/Lu 173/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-06-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Służby Celnej w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zwolnienia ze służby celnej

III SA/Lu 207/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-06-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Służby Celnej w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie zwolnienia ze służby celnej

III SO/Lu 10/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-07-29

Wniosek Z. S. o wymierzenie Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego grzywny za nieprzekazanie do sądu w terminie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

III SA/Lu 162/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-05-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Służby Celnej w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zwolnienia ze służby celnej

III SA/Lu 183/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Służby Celnej w przedmiocie : odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zwolnienia ze służby w zakresie przekazania według właściwości Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie

III SA/Lu 128/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-04-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Służby Celnej w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zwolnienia ze służby celnej
1   Następne >   +2   4