Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

IV SA/Wa 405/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

IV SA/Wa 1926/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

IV SAB/Wa 244/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-26

Skarga A. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie zezwolenia zamieszkanie na czas oznaczony

IV SA/Wa 1747/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-23

Skarga S. Z. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego

IV SAB/Wa 259/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-16

Skarga A. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej