Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SO/Lu 47/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-07-02

Wniosek w przedmiocie ponoszenia odpłatności z tytułu wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo

IV SO/Gl 32/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-10-21

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu o właściwość między Prezydentem Miasta Z. a Starostą [...] w sprawie dotyczącej ustalenia powiatu właściwego do pokrywania średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka przebywającego w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym

IV SO/Gl 20/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-06-04

Wniosek Burmistrza Miasta O. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Burmistrzem Miasta O. a Burmistrzem Miasta C. w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej

IV SO/Gl 69/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-01-20

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta K. a Prezydentem Miasta E. w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej

II SO/Bk 34/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-07-18

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia sprawy o przyznanie zasiłku stałego

II SO/Lu 69/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-09-17

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu o właściwość pomiędzy Wójtem Gminy a Burmistrzem Miasta w sprawie wniosku P. T. o przyznanie zasiłku okresowego oraz opłacenie obiadów dzieciom

II SO/Łd 11/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-10-23

Wniosek Wójta Gminy L. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Wójtem Gminy L. a Prezydentem Miasta S. w sprawie przyznania zasiłku stałego

I SAB/Wa 451/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy N. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej

II SO/Lu 75/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-29

Wniosek w przedmiocie sporu o właściwość miejscową w sprawie przyznania zasiłku stałego i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne

IV SO/Gl 17/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-05-29

Wniosek Burmistrza Miasta C. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Burmistrzem Miasta C. a Wójtem Gminy Ł. w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
1   Następne >   2