Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6321 Zasiłki stałe X

II SO/Bk 34/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-07-18

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia sprawy o przyznanie zasiłku stałego

II SO/Łd 11/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-10-23

Wniosek Wójta Gminy L. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Wójtem Gminy L. a Prezydentem Miasta S. w sprawie przyznania zasiłku stałego

II SO/Lu 75/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-29

Wniosek w przedmiocie sporu o właściwość miejscową w sprawie przyznania zasiłku stałego i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne