Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

I SAB/Wa 451/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy N. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej

IV SO/Gl 17/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-05-29

Wniosek Burmistrza Miasta C. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Burmistrzem Miasta C. a Wójtem Gminy Ł. w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

IV SO/Gl 19/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-05-29

Wniosek Prezydenta Miasta C. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Prezydentem Miasta C. a Prezydentem Miasta B. w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społecznej

IV SO/Gl 22/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-08-20

Wniosek Prezydenta Miasta J. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Burmistrzem Miasta C. a Prezydentem Miasta J. w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna

IV SO/Gl 15/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-04-14

Wniosek Burmistrza Miasta M. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Burmistrzem Miasta M. a Burmistrzem Miasta O. w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych