Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SO/Łd 2/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-03-06

Wniosek B. P. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość skargi pomiędzy Starostą Powiatu w P. a Ministrem Pracy i Polityki Społecznej