Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 861/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-03-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Gospodarki i Pracy w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania postanowił: uznać się niewłaściwym i przekazać sprawę do WSA w Warszawie

IV SA/Wr 169/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-03-29

Sprawa ze skargi J. J. o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej wyrokiem NSA w Warszawie w przedmiocie niewykonania wyroku NSA O/Z we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 948/98 postanowił: uznać się niewłaściwym i przekazać sprawę do WSA w Warszawie