Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SO/Go 1/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-07-15

Wniosek w przedmiocie prowadzenia egzekucji

II SA/Op 494/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-12-28

Wniosek w przedmiocie sporu kompetencyjnego

II SO/Bd 15/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-06-17

Wniosek w przedmiocie doprowadzenia użytkowania nieruchomości do stanu pierwotnego

I OW 70/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. H. o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

II SA/Po 694/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-09-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie należności wypłaconych z tytułu zaliczki alimentacyjnej

II SA/Łd 315/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-05-19

Wniosek Prezydenta Miasta S. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego z Burmistrzem W.

II OW 166/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy J. B. o wezwanie do wydania rozstrzygnięcie w sprawie administracyjnej

II SO/Go 14/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-08-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji o warunkach zabudowy

II SO/Ol 1/20 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-01-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W. M. o skierowanie do rodzinnego domu pomocy społecznej

II SO/Bk 14/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-08-28

Wniosek w przedmiocie ustalenia prawa do zasiłku stałego oraz umieszczenia w domu pomocy społecznej