Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VII SA/Wa 1166/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-02

Sprawa ze skargi B.C. na niewykonanie wyroku NSA sygn. akt II OSK 1692/10 przez Wojewodę [...]

VII SA/Wa 1167/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-02

Sprawa ze skargi B.C. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 184/10 przez Wojewodę [...]

VII SA/Wa 2748/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-23

Skarga J. O. na niewykonanie przez Wojewodę [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt VII SA/Wa 89/11