Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SAB/Lu 18/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Poczty Polskiej Spółka Akcyjna w przedmiocie udzielenia informacji

III SA/Gd 427/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie wynagrodzenia za czynności kuratora

II SO/Ol 2/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-01-19

Wniosek w przedmiocie ustalenia właściwości organu

III SAB/Łd 12/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-03-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie nieudzielenia odpowiedzi na pismo

IV SO/Wr 10/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-09-18

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem Miasta L. a Prezydentem Miasta J. G. w sprawie wydania aktu nadania awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

III SA/Kr 302/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-30

Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego a Starostą

III SO/Gd 31/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-01-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie w przedmiocie wymierzenia kary grzywny organowi z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami administracyjnymi

III SAB/Łd 5/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Generalnego w przedmiocie zaniechania wykonywania obowiązków służbowych

IV SO/Wr 19/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-07

Wniosek w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego oraz zasiłku stałego

IV SO/Wr 7/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-11

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego pomiędzy Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w O. a Prezydentem Miasta S. W.
1   Następne >   +2   +5   +10   48