Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta X

III SO/Łd 13/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-11-20

Wniosek Starosty Powiatu [...] o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego z Burmistrzem Miasta [...] w sprawie wniosku J. B. o udzielenia zezwolenia na lokalizację zjazdu z ulicy

II SO/Sz 12/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-05-13

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu o właściwość pomiędzy tym organem a Burmistrzem dotyczącego wskazania organu właściwego w sprawie rozpoznania sprawy dotyczącej przejęcia własności pojazdu marki [...]

I SO/Bk 1/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-02-29

Wniosek w przedmiocie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego dziennego zarobku uzyskiwanego z pracy we własnym gospodarstwie rolnym

IV SAB/Wa 364/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy [...] w przedmiocie wypłaty zaopatrzenia emerytalno

II SAB/Ol 26/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-03-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Powiatu w wydaniu kopii dokumentu