Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II SO/Bk 4/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-07-13

Wniosek w przedmiocie wycinki drzew i przekazania lasów w użytkowanie wieczyste

II SO/Ol 36/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-01-05

Wniosek w przedmiocie ustalenia właściwości organu

IV SAB/Wr 9/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-03-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody O. w przedmiocie nieprzywrócenia prawa do stałego zasiłku wyrównawczego

III SA/Kr 1101/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-04-18

Sprawa ze skargi A. P. na akt Wojewody w przedmiocie weryfikacji postępowania kwalifikacyjnego na specjalizację lekarską

IV SAB/Wr 40/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-11-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody L. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

IV SAB/Wa 414/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie podjęcia działań zmierzających do usunięcia zapisu z załącznika uchwały

II SAB/Op 1/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-02-18

Sprawa ze skargi Z. H. na Wojewodę [...] w przedmiocie bezczynności w postępowaniu skargowym