Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Gl 1424/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-03-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Poczty Polskiej S.A. Centrum Obsługi Finansowej w B. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

III SA/Wr 290/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-02-26

Skarga E. S. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. w przedmiocie skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego, wniosku skarżącej o przekazanie sprawy do WSA w Gliwicach

I SA/Gl 251/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

I SA/Gl 990/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

I SA/Gl 928/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-17

Sprawa ze skargi A. K. na tytuł wykonawczy Poczty Polskiej S.A. Centrum Obsługi Finansowej w B. w przedmiocie zaległości w opłacie abonamentowej

I SA/Rz 472/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego zasiłku chorobowego

I SAB/Ol 12/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-10-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o umorzenie opłat abonamentowych

I SA/Kr 961/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-10-16

sygn. akt I SA/Kr 961/18 Kraków, dnia 16 października 2018 r. POSTANOWIENIE WSA w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Firek po rozpoznaniu w dniu 16 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy odwołania wniesionego w imieniu M. G., przekazanej do rozpoznania postanowieniem Sądu Okręgowego w G. , sygnatura akt [...] na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , nr [...] w przedmioci...

V SA/Wa 2074/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Rz 411/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w J. w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za poszczególne okresy lat 2010
1   Następne >   2