Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

I OZ 49/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Pomorskiego w przedmiocie zwrotu nieruchomości

I SAB/Wa 413/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-18

Sprawa ze skargi M.L. na przewlekłość postępowania administracyjnego prowadzonego przez Wojewodę [...] w przedmiocie realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej