Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 413/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-18

Sprawa ze skargi M.L. na przewlekłość postępowania administracyjnego prowadzonego przez Wojewodę [...] w przedmiocie realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

IV SAB/Wa 244/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-26

Skarga A. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie zezwolenia zamieszkanie na czas oznaczony

IV SAB/Wa 259/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-16

Skarga A. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej