Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 66/12 - Wyrok NSA z 2013-04-24

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie ustalenia opłaty za legalizację przyrządów pomiarowych

II GSK 67/12 - Wyrok NSA z 2013-04-24

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie ustalenia opłaty za legalizację przyrządów pomiarowych

II GZ 117/20 - Postanowienie NSA z 2020-04-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi T. L. na decyzje Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Warszawie nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu artykułu rolno