Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Własność przemysłowa X
  • Skarżony

II GSK 85/05 - Wyrok NSA z 2005-07-20

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej wybór trybu przetargu dwustopniowego