Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Własność przemysłowa X

II GSK 36/17 - Wyrok NSA z 2017-03-02

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi H. T. na przewlekłe prowadzenie postępowania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na wzór użytkowy